Det andliga mörkret och förfallet var stort under 1800-talet. Vidskepelse och dryckenskap bidrog till att situationen för den redan hårt prövade befolkningen ytterligare förvärrades.  Husförhör, katekesundervisning, kyrkotvång och nattvardsgång tycktes inte påverka befolkningen nämnvärt. Vid tiden runt 1870 kom olika predikanter, kolpotörer  och förkunnare till Kållandsö. Detta ledde till att ett antal människor fick en personlig tro på Gud. År 1876 bröt en större väckelse ut, en väckelse som varade i tre år och många anslöt sig till de troende. 1

876 uppfördes det första missionshuset. Ett hus hade inköpts i Gaperhult på Värmlandsnäs. Huset monterades ned och fraktades på isen till Kållandsö där det uppfördes på gården Bergs ägor vid Siggessten inte långt från Läckö slott.  Snart bildades den första fria församlingen. Året var 1883 och namnet blev: ”Guds församling på Kållandsö ”. Ännu idag finns missionshuset kvar som gudstjänstlokal på samma plats som det en gång byggdes.