Tre viktiga händelser fick stor betydelse för sjöfarten i Vänern och för Kållandsö.

  1. De första slussarna i Trollhättan invigdes år 1800 vilket innebar att Vänern fick förbindelse med Västerhavet.
  2. Göta Kanal invigdes år 1832
  3. Dalslands Kanal invigdes 1868.

Sjöfarten ökade och blev säkrare genom att nya farleder skapades och fyrar och landmärken byggdes. Många ungdomar från Kållandsö fick jobb på de många fartyg som kom att trafikera Vänern och anslutande kanaler. Flera utbildade sig till maskinister och till sjökaptener. Säd och andra förnödenheter kunde nu fraktas till och från Kållandsö allt efter behovet.

Under perioden 1933-1943 byggdes tre galeaser ” Greta ”, ” Molly” och ” Lilly ” av bröderna Gustav och Oskar Jonsson. Fartygen byggdes på land i Sjövik/ Noreviken. Ett varv skapades i Trelleviken, där båtarna sedan  byggdes och reparerades. Året var 1944 och ägare var Oskar Jonsson. I början var båtarna byggda i trä men så småningom övergick man allt mer till stål.  Kållandsö varv är numera utbyggt och kan ta emot de största båtarna som trafikerar Vänern.

Fisket har under hundratals år bedrivits med enkla redskap från små öppna båtar ofta utrustade med ett segel. När motorerna i början av 1900-talet gjorde sitt intåg och bättre fiskeredskap blev tillgängliga övergick behovsfisket allt mer till yrkesfiske. Fisk och andra produkter kunde nu betydligt snabbare än förr, transporteras till Lidköping till försäljning på torget. Spiken utvecklades allt mer till en modern fiskehamn. 1980