Turism var i gamla tider ett okänt begrepp på Kållandsö. Tillvaron fylldes för de allra flesta med arbete och åter arbete.

Vägarna på Kållandsö var i mycket dåligt skick ända in på 1930-talet. I samband med förbättringar av vägnätet och ett allmänt ökande intresse för Sveriges geografi och historia startade turismen i liten skala till Kållandsö. Fritiden ökade också och lagstadgad semester infördes. Besöksmålet var i huvudsak Läckö Slott, som sovit sin törnrosasömn i hundratals år.

Den utveckling av turismen som skett fram till våra dagar kan betecknas som exceptionell. Numera är Läckö Slott och Kållandsö ett av västsveriges mest besökta turistmål. År 2013 invigdes Naturum Vänerskärgården-Victoriahuset, där allmänheten på ett pedagogiskt sätt kan få kunskap om naturen och dess villkor i området, vilket är klassat som biosfärsområde av UNESCO. Nya vandrings- och cykelleder har öppnats. Paddlingsleder med övernattningsmöjligheter har skapats. Läckö Golfklubb har en erkänt bra golfbana i anslutning till Tranebergs herrgård. Den största marinan ligger vid Hörviken. Även Spiken och Läckö har gästhamnar för fritidsbåtar.