Här hittar du information som kan vara bra att ha om du bor på Kållandsö eller har planer att flytta hit.

Invånarantal

På Kållandsö bor det ca 1100 personer året runt. Under sommarhalvåret mer än fördubblas antal boende på grund av alla fritidsboenden.

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan på Kållandsö ligger i direkt anslutning till Otterstad skola, det skapar en trygghet och en smidig övergång till förskoleklassen för barnen. Avdelningen heter Ankaret och har plats för 32 barn fördelat på 5 pedagoger.

Se mer information här.

Skola

Det finns en skola på Kållandsö, Otterstad Skola. Skolan har 110 elever fördelat på 7 klasser, årskurs 0-6. 15 pedagoger är anställda på skolan som ligger centralt på Kållandsö. Skolan erbjuder även fritids i direkt anslutning.

Se mer information här.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är till för dig som är 65 år eller äldre. I Otterstad finns 6 lägenheter i markplan med 2-3 rum kök.  Om du är intresserad av att hyra en lägenhet i Otterstad, vänligen vänd dig till: Kyrkbyn Estate AB, Sven-Olof Brax, telefon: 0705-849643 eller e-post: sobx@braxship.com

Sophämtning

Det är kommunens ansvar att det finns ett system för att samla in hushållsavfall och transportera det till en behandlingsanläggning. I Lidköping är det Lidköpings kommun som sköter insamlingen av hushållsavfall i egen regi.

På Kållandsö gäller hämtning varannan vecka vid årsbostäder och verksamheter. Hämtning från fritidsbostäder sker varannan vecka under perioden vecka 19–vecka 38, det vill säga tio hämtningar per år.

Ser mer information här.

EL

Elnätet på Kållandsö, liksom inom hela Lidköpings kommun, ägs och sköts av Lidköpings Elnät.

Se mer information här.

Fiber

Västra Kållandsö har eget Fibernät till samtliga fastigheter så Internet, TV, IP-telefoni ingår i basutbudet. Lidköpings kommun, Lidköpings Bredband tillhanda håller fibernät i Otterstad och Spiken. Kallnet på Östra Kållandsö har fibernät från Lidköping.

Vatten & Avlopp

På Kållandsö finns kommunalt vatten och avlopp samt bredband till alla! Lidköpings kommun erbjuder detta i Otterstad och i Spiken. Boende på västra sidan ansluts till Västra Kållandsö VA Ekonomisk förening. se mera på www.vastrakallandsova.se. På östra sidan är det Kallnet VA förening. www.kallnet.se

Kollektivtrafik

Västtrafik sköter kollektivtrafiken i Lidköping. Linje 132 går ut till Kållandsö året runt.

Se tidtabell här.

Motion

Kållandsö erbjuder rika möjligheter till varierad motion och friluftsliv under hela året, både till sjöss såväl som på land. Runt ön finns många vandringsleder, klicka här för att få reda på mer. I Otterstad finns det ett belyst motionsspår och bredvid Läckö Golfbana ett utomhusgym.