• 1670 dec    Magnus Gabriel d la G får tillstånd att börja bygga ” Nya staden ”. Skriver i ett brev: ” Läckö med dess stad i Lidköping.”
 • 1672            Ett av Magnus Gabriels jaktslott flyttas till Nya stadens torg.
 • 1810            General Adlercreutz blir ägare av Läckö Slott. Han vill ändra namnet till Sikkajokki vilket inte fick genomslag på Kållandsö. Han hade med sig sin fältpräst Jost Henrik Rytén som blev en omstridd kyrkoherde på Kållandsö.
 • 1876 (mars ) En vargflock uppehåller sig mellan Otterstads nya kyrka och gården Backa. Har troligen kommit över isen från Värmland.
 • 1876            Missionshuset på Berg byggs nära Siggessten.
 • 1883            Den första frikyrkliga församlingen bildas på Berg . Får namnet : ”Guds församling på Kållandsö. ”
 • 1900            Telegrafstation inrättas i Otterstad. Ledningar dras till Navens fyr.
 • 1913            IOGT bildas
 • 1919            Kållandsö hembygds och fornminnesförening bildas.
 • 1921            Första busslinjen Spiken-Lidköping startas av Harald Blom.
 • 1933            Ekebo gästgiveri avslutas och skjutstvånget upphör.
 • 1932            Pingstförsamlingen grundas
 • 1934            Kållandsö Gymnastik och Idrottsförening bildas. Sven Strid blev föreningens förste ordförande.
 • 1938            Kållandsö får tillgång till el-ström
 • 1944            Trellevarvet , numera Kållandsö varv,byggs.
 • 1951            En ny betongbro över Ullersund byggs. Bron är fortfarande den enda förbindelsen mellan Kållandsö och fastlandet.
 • 1952            Nya skolan i Otterstad invigs.
 • 1963            En djurpark, Läckö Zoo, planeras och två lejon köps in.
 • 1964            Läckö Zoo avvecklas och lejonen säljs.
 • 1970            Temautställningarna på Läckö Slott startar.
 • 2004           Kållandsöföreningen bildas
 • 2009            Hembygdsboken ” Kållandsö i gången tid ” är klar.
 • 2013            Pilgrimsleden Lidköping- Läckö invigs . Naturum Vänerskärgården-Viktoriahuset i anslutning till Läckö Slott, invigs.
 • 2015            Vandringslederna Fröfjorden, Roparudden, Läckö Strand, S:t Eken och Traneberg invigs.
 • 2017            Nya gång-och cykelbron ”Läcköskansbron” byggs och invigs av Kållandsöföreningen.