När den väldiga inlandsisen började smälta och de enorma vattenmassorna så småningom började sjunka undan efter istidens slut var det västgötabergen som först blev synliga. Kinnekulle först och sedan de mycket lägre bergstopparna på Kållandsö. Ytterligare några 1000 år framåt i tiden börjar de första djuren och människorna uppträda. Olika fynd från stenåldern visar att bygden var bebodd redan då. Under tiden 1800-500 f. Kr finns många tecken och lämningar från den tid som vi kallar Bronsåldern. Rösen och ristningar i berggrunden finns både på Kållandsö och på öarna i Ekens skärgård.

Exempel på detta är ett stort röse i anslutning till Senäte g;a kyrkplats. Platsen är väl utmärkt med pilar och stolpar. Utgå från Info punkt 1,5 km från Ullersbro mot Läckö Slott. Ristningar i berggrunden finns ca 100 m från Otterstads kyrka och vid Läckö Slott.

Ett sensationellt fynd från Bronsåldern gjordes år 1985 på gården Fröslunda ca 6  km söder om Kållandsö. Sexton bronssköldar hittades eller rättare sagt plöjdes upp av Bert Ivarsson, gårdens ägare.

Sköldarna finns nu restaurerade på Västergötlands museum i Skara och har fått en egen utställningshall.