Under denna tidsperiod kan man genom arkeologiska utgrävningar på södra delen av ön, konstatera att Kållandsö spelat en framträdande roll genom sitt läge vid det stora förenande vattnet Vänern. I slutet av denna tidsperiod omkring år 900 kom de första missionärerna till området. Kristendomen fick fäste genom att de första kungarna och stormännen kristnades. Det nya sättet att begrava de döda blev vanligt. Förut brände man de avlidna men från och med nu upphörde detta begravningssätt och man begravdes i gravar ofta omgivna av ägodelar eller vapen. Kungshögen på södra Kållandsö är från 600-talet och här har påträffats flera individer som bränts i ett skepp.  Här har man också hittat föremål som har tillverkats i främmande länder.